HARTOLAN KALATALOUSALUE

Tervetuloa Hartolan kalatalousalueen verkkosivuille

 

Uuden lain mukaan kalatalousalueet aloittivat toimintansa 2019 alussa. Kalatalousalueet muodostuvat riittävän suuresta yhtenäisestä alueesta.

Kalatalousalue edistää oman alueensa kalataloutta. Kalatalousalueen tehtäviin kuuluu kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu, mitä varten kalatalousalue laatii käyttö- ja hoitosuunnitelman. Kalatalousalue vastaa ja hoitaa, että suunnitelmaa toteutuu. Kalatalousalue hoitaa myös kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyviä asioita sekä järjestää kalastuksenvalvonnan ja kerää seurantatietoa kalastuksesta ja kalakannoista. Päätösvaltaa kalastusalueella käyttää yleiskokous, johon voi osallistua osakaskunnan edustaja sekä osakaskuntaan kuulumaton riittävän suuren vesialueen omistava edustaja  ja valtakunnallinen kalastusalan järjestö.

 

Hartolan kalatalousalue

Hartolan kalatalousalueen kotipaikka on Hartola ja kalatalousalueen vesipinta-ala on yhteensä 17 831 hehtaaria.

Y-tunnus: 1460780-7

Toiminnanjohtaja Neuvonen Jouni

p.0400 497 644

Keskustie 52, HARTOLA 19600

jouni.hartolankta@gmail.com

 

 

Hartolan kalatalousalue

Avaa tästä tulostettava kartta

 

Tarkempaa tietoa kalatalousalueen toiminnasta saat toiminnanjohtajalta

Neuvonen Jouni

p.0400 497 644

 
 

  

Hartolan kalastusalue, tiedotteet

 

Täältä löydät Hartolan kalatalousalueen kokousten pöytäkirjat ja muita tiedotteita. Kotisivujen tiedotteet -osio toimii pääasiallisena tiedotuskanavana ja arkistona.

 


-Yleiskokous 23.4.2024 pöytäkirja-

Avaa  PÖYTÄKIRJA


-Yleiskokous 28.4.2023 pöytäkirja-

Avaa  PÖYTÄKIRJA


-Hartolan kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 2022-2031-

Avaa  Asiakirja

-Kalastuslain (379/2015) mukainen päätös alueellisista kalastuksen säätelytoimenpiteistä Hartolan kalastusalueella vuosina 2023-2031 -

Avaa  Asiakirja

Liitteet:

 Vesialueiden omistajat (Liite 1)

 

Tainionvirran käyttö- ja hoitosuunnitelma 2022-2031. Etelä- ja Keski-Päijänteen ja Hartolan kalatalousalueet (liite 2)

 

Istutukset Hartolan kalatalousalueella 2000-2020 (liite 3)  (Excel -tiedosto)

 


-Yleiskokous 26.4.2022 pöytäkirja-

Avaa  PÖYTÄKIRJA


-Yleiskokous 14.12.2021-

Avaa  PÖYTÄKIRJA


-Ylimääräinen yleiskokous 21.10.2021-

Avaa  KOKOUKSEN 21.10.2021 PÖYTÄKIRJA


-29.4.2021 KLO 11.00 YLEISKOKOUS Sohvanmajalla-

Avaa  YLEISKOKOUKSEN 29.4.2021 PÖYTÄKIRJA


-5.6.2020 YLEISKOKOUS-

Hartolan kalatalousalueen yleiskokous pidetään Hartolassa, Gasthaus Koskenniemen tiloissa (Koskenniementie 66), perjantaina 5.6.2020 klo 10:00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä 15.6. - 1.7.2020 välisen ajan Hartolan kunnanvirastossa.

Hallitus


-7.2.2019-

Hartolan kalatalousalueen ensimmäinen yleiskokous, pöytäkirja


-2.1.2019-

kokouskutsu

 

 

 
 

OSAKASKUNNAT

JÄÄSJÄRVEN OSAKASKUNNAT

Toiminnanjohtaja

Kai Virtanen

040 350 4070

kai.virtanen(a)phnet.fi

Sihteeri Marjaana Suomalainen

050 464 0717

Jääsjärvenosakaskunnat kotisivu

 

HARTOLAN OSAKASKUNTA

pinta-ala 9033 ha

081-876-9-1, 172-876-12-1 ja 588-876-7-1

pj.Tero Hutri puh. 0400 853 705

hutri.tero(a)kotikone.fi

 

RUSKEALAN OSAKASKUNTA

pinta-ala 2406 ha

081-876-7-0 ja 172-876-10-0

pj.Markku Salminen puh.

0400 327 423

markku.salminen53(a)gmail.com

 

RUSIN OSAKASKUNTA

pinta-ala 473 ha

081-411-876-1 ja 172-410-876-1

pj. Mikko Mönkölä puh. 0400 101 554

mikko.monkola(a)gmail.com

 

LAITJÄRVEN OSAKASKUNTA

pinta-ala _ha

172-404-876-1

Hannu Soisalo

hannu.soisalo(a)gmail.com

 

JOUTSJÄRVEN OSAKASKUNTA

pinta-ala _ha

781-401-876-1

Heikki Oksanen 0400 353367

kirjakulma.heikki(a)gmail.com

 

HARAN OSAKASKUNTA

pinta-ala _ha

Pauli Salonen puh. 0503488800

PUTKIJÄRVEN OSAKASKUNTA

pinta-ala  ha

juhani.nieminen(a)phnet.fi

0400557347

 

TAIPALEEN OSAKASKUNTA

pinta-ala _ha

antti.m.sippola(a)gmail.com

0405380720

 

KALHO-KUIVAJÄRVI OSAKASKUNTA

pinta-ala  _ha

olli.jokinen1980(a)outlook.com

p. 040 865 9294

 

KIRKKOLAN OSAKASKUNTA

pinta-ala _ha

081-876-1-2

pj Altti Heinonen

puh. 0447193067

sp. altti.p.heinonen@gmail.com

 

KALHON OSAKASKUNTA

pinta-ala _ha

markku.haimi(a)nomart.fi

 

POHJOLAN OSAKASKUNTA

pinta-ala _ha

jouniepeltonen(a)gmail.com

0400842369

 

POHJOIS-SYSMÄN OSAKASKUNTA

pinta-ala _ha

Pertti Lehtosalo

Liikolantie 1173

19740 LIIKOLA

050-4030320

pertti.lehtosalo(a)phnet

 

YLEMMÄISTEN OSAKASKUNTA

Jukka Palmu

p. 044 974 2171

palmujilmari(at)gmail.com

Hartolan kalatalousalueen säännöt

Tulosta säännöt

1  §

Nimi, kotipaikka ja toimialue

Kalatalousalueen nimi on Hartolan kalatalousalue ja sen hallinnon kotipaikkana on Hartola. Kalatalousalue käsittää karttaliitteen mukaiset vesialueet (Liite 1). Kalatalousalueen vesipinta-ala on yhteensä 17831 hehtaaria.

 

Lue koko sääntökirja || Sulje sääntökirja
2 §

Tarkoitus ja tehtävät

 

Kalatalousalueen tarkoituksena on kehittää alueensa kalataloutta sekä edistää jäsentensä yhteistoimintaa kalavarojen kestävän käytön ja hoidon järjestämiseksi.

Kalatalousalueen tehtävät ovat kalastuslaissa (379/2015) säädetyn mukaisesti:

1) kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelu;

2) käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotuksen laadinta, hyväksytyn suunnitelman toimeenpano ja sen vaikutusten seuranta;

3) kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvä tiedotus;

4) kalastuksenvalvonnan järjestäminen;

5) kalastuksen sekä kalakantojen hoitotoimenpiteiden seurantatietojen kerääminen;

6) kalastuksen yhtenäislupa-alueiden muodostamisen edistäminen vapaa-ajan ja kaupallisen kalastuksen tarpeisiin;

7) vesialueen omistajien kalatalousalueelle siirtämät tehtävät;

8) viehekalastuksesta kertyneiden korvausvarojen jako vesialueen omistajille;

9) muut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulosohjaukseen sekä kalastuslakiin perustuvat tehtävät

 

3 §

Kalatalousalueen jäsenet ja kokousedustajien valinta

 

Kalatalousalueen jäseniä ovat alueen kalastusoikeuden haltijat sekä valtakunnalliset kalastusalan järjestöt.

Seuraavilla kalatalousalueen jäsenillä on oikeus yhteen edustajaan yleiskokouksessa:

1) osakaskunta, jossa on vesialuetta vähintään 50 hehtaaria;

2) osakaskuntiin kuulumattomien, pinta-alaltaan vähintään 50 hehtaarin kokoisten vesialueiden omistajat;

3) sellaiset kalatalousalueeseen kuuluvien osakaskuntien tai osakaskuntiin kuulumattomien vesialueiden omistajien yhteenliittymät, joiden hallinnoimien vesialueiden yhteenlaskettu pinta-ala on vähintään 50 hehtaaria; joessa kuitenkin vähintään 30 hehtaaria;

4) kalastuslain 23 §:n 2 momentissa tarkoitettu valtakunnallinen kalastusalan järjestö, lukuun ottamatta vapaa-ajan kalastajia edustavaa järjestöä, jolla on oikeus kahteen edustajaan. Erityispemsteisten kalastusetuuksien haltijoilla on oikeus yleiskokouksessa yhteen yhteiseen edustajaan.

 

Rekisteröidyillä alueellisilla yhdistyksillä, joiden tarkoituksena on ympäristön- tai luonnonsuojelun edistäminen ja jonka sääntöjen mukaisella toiminta-alueella kalatalousalue tai osa siitä sijaitsee sekä saamelaisten kotiseutualueella

 

Kalatalousalueen jäsenet valitsevat edustajansa omien sääntöjensä mukaisesti. Yleiskokouksessa kokousedustajien tulee osoittaa puhe- ja äänivaltansa pöytäkirjanotteella tai valtakirjalla ja tarpeellisilla kiinteistön omistamista koskevilla asiakirjoilla,

 

Kalatalousalueella on oikeus kutsua yleiskokoukseen asiantuntijoita, joilla on kokouksessa läsnäoloja puheoikeus.

 

4 §

Toimielimet ja vastuu

 

Kalatalousalueen toimielimiä ovat yleiskokous, hallitus ja toiminnanjohtaja.

Kalatalousalueen toimielimen jäsenen ja toimihenkilön on hoitaessaan julkista hallintotehtävää noudatettava hallintolakia, kielilakia sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia. Kalatalousalueen toimielimen jäseneen ja toimihenkilöön sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä silloin, kun he hoitaessaan julkista hallintotehtävää käyttävät julkista valtaa.

 

5 §

Yleiskokous ja koolle kutsuminen

 

Kalatalousalueen yleiskokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Kokoukset kutsuu koolle kalatalousalueen hallitus.

Ylimääräinen yleiskokous on pidettävä, kun kalatalousalueen yleiskokous on niin päättänyt, kalatalousalueen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai se on tarpeen kalatalousalueen yleiskokouksen, hallituksen tai toiminnanjohtajan päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen käsittelyä varten. Kirjallinen ilmoitus kalatalousalueen yleiskokouksesta on lähetettävä postin tai sähköpostin välityksellä vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jokaiselle äänioikeutetulle jäsenelle, jonka osoite on tiedossa. Kokouskutsu on samassa ajassa toimitettava kalatalousviranomaiselle. Lisäksi kokouskutsu julkaistaan kalatalousalueen Internet-sivulla. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka, kokouksessa käsiteltävät asiat sekä missä ja milloin kokouksesta laadittu pöytäkirja pidetään asianosaisten nähtävillä.

 

6 §

Kalatalousalueen yleiskokouksen tehtävät

 

Kalatalousalueen yleiskokous:

1) valitsee hallituksen ja yhden hallituksenjäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi

2) valitsee tilintarkastajan ja, jollei tilintarkastajaksi valita tilintarkastustoimistoa, varatilintarkastajan;

3) päättää tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuullisille henkilöille;

4) vahvistaa vuotuisen toiminta- ja varainkäyttösuunnitelman sekä vuotta pitempää aikaa koskevan toimintasuunnitelman;

5) vahvistaa ehdotuksen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi;

6) vahvistaa ehdotuksen kalatalousalueen säännöiksi;

7) vahvistaa korvausvarojen jakamisen vesialueen omistajille;

8) päättää kalatalousalueelle palautuneiden korvausvarojen käytöstä;

9) päättää yleiskokouksen, hallituksen ja toiminnanjohtajan päätöksen oikaisemisesta.

7 §

äänestysmenettely

 

Kalatalousalueen yleiskokouksessa on kullakin vähintään 1 000 hehtaarin vesialueomaisuutta edustavalla edustajalla kolme ääntä, vähintään 500 mutta alle 1 000 hehtaarin vesialueomaisuutta edustavalla edustajalla kaksi ääntä sekä muita jäseniä edustavilla edustajilla yksi ääni.

 

Kalatalousalueen yleiskokouksessa asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei kokous toisin päätä. Asioiden käsittelyn pohjana on kalatalousalueen hallituksen esitys. Kokouksessa käsiteltävästä asiasta on varattava tilaisuus keskustella sen jälkeen, kun asia on esitelty. Tämän jälkeen puheenjohtajan on julistettava keskustelu päättyneeksi. Jos asiasta ollaan yhtä mieltä tai tehtyä vastaehdotusta ei ole kannatettu, asia katsotaan päätetyksi esityksen mukaisesti. Muussa tapauksessa puheenjohtajan on todettava tehdyt ehdotukset, joita ei kannatuksen puutteessa oteta äänestettäväksi ja ehdotukset, joista on äänestettävä. Tämän jälkeen hänen on saatettava kokouksen hyväksyttäväksi äänestystapa ja, jos äänestyksiä on suoritettava useampia, äänestysjärjestys, sekä tehtävä äänestysesitys.

 

Vaaleissa tulevat valituksi eniten ääniä saaneet. äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Vaalit suoritetaan suljetuin lipuin, paitsi jos yleiskokous yksimielisesti päättää avoimen äänestyksen toirnittamisesta. Suljettua lippuäänestystä suoritettaessa kukin äänioikeutettu kirjoittaa vaalilippuunsa niin monen henkilön nimen kuin on valittavia. Liian monta nimeä sisältävät vaaliliput hylätään.

 

8 §

Kalatalousalueen hallitus

 

Kalatalousalueen hallitukseen kuuluu yhdeksän / 9 jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen jäsenistä valitaan vuosittain kolmannes. Kahtena ensimmäisenä vuotena hallitusjäsenten erovuoroisuus ratkaistaan arvalla.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai puheenjohtajan ollessa estyneenä, varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä muista jäsenistä vähintään puolet.

 

Hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään läsnäolijat ja päätöksentekoon osallistuneet sekä tehdyt päätökset.

 

9 §

Kalatalousalueen hallituksen tehtävät

 

Kalatalousalueen hallituksen tehtävänä on:

1) yleiskokouksessa käsiteltävien asioiden valmistelu ja päätösten täytäntöönpano;

2) käyttö- ja hoitosuunnitelmaan kuuluvien tehtävien toimeenpano ja raportointi suunnitelman tavoitteiden toteutumisesta;

3) päätösten tiedoksianto;

4) kalastuksenvalvontaan liittyvien tehtävien hoidon jäij estäminen; sekä

5) toiminnanjohtajan nimittäminen ja erottaminen.

10 §

Toiminnanjohtajan tehtävät

 

Toiminnanjohtaja hoitaa kalatalousalueen juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toiminnanjohtajalla on kalatalousalueen nimenkirjoitusoikeus.

 

Toiminnanjohtaja vastaa siitä, että kalatalousalueen kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toiminnanjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

 

Toiminnanjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksessa ja käyttää siellä puhevaltaa, jollei hallitus päätä toisin.

 

11 §

Pöytäkirja ja tiedoksiannot

 

Kalatalousalueen yleiskokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään kokouksen aika ja paikka, läsnä olevat jäsenet, kokouksessa käsitellyt asiat, tehdyt päätökset sekä tapahtuneet äänestykset.

 

Pöytäkirja on puheenjohtajan ja pöytäkirjanpitäjän allekirjoitettava sekä pöytäkirjan tarkastajan tarkistettava ja varustettava tarkistusmerkinnällä mahdollisine huomautuksineen, mikäli pöytäkirjaa ei valmiiksi kirjoitettuna julki lueta kokouksen päätteeksi.

 

Tarkistettu pöytäkirja pidetään asianomaisten nähtävänä kokouskutsussa mainitussa paikassa ja kutsussa mainitusta päivästä lähtien vähintään 14 päivän ajan.

 

Kalatalousalueen päätökset kuulutetaan hallintolain mukaisella tavalla. Kalatalousalueen virallinen ilmoitustaulu on Hartolan kunnan ilmoitustaulu.

 

12 §

Toimihenkilöt

 

Kalatalousalueella voi olla kalastuksenvalvojia ja muita toimihenkilöitä, jotka kalatalousalueen hallitus ottaa toimeenja vapauttaa tehtävistään.

 

13 §

Toiminta- ja tilikausi

Kalatalousalueen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Kalatalousalueen tilit ja vuosikertomus on annettava tilintarkastajan tutkittaviksi helmikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan on annettava lausuntonsa hallitukselle maaliskuun loppuun mennessä.

 

14 §

Nimen kirjoittaminen

Kalatalousalueen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja.

 

15 §

Päätöksen oikaiseminen ja muutoksenhaku

Se, jonka oikeutta kalatalousalueen yleiskokouksen tai hallituksen taikka toiminnanjohtajan tekemä päätös koskee, voi vaatia kalatalousalueen yleiskokoukselta päätöksen oikaisemista sillä perusteella, että paätös ei ole syntynyt laillisessa järjestyksessä taikka on lain, asetuksen tai kalatalousalueen sääntöjen vastainen taikka poikkeaa siitä, mitä käyttö- ja hoitosuunnitelmassa on määrätty.

 

Jollei oikaisua suoriteta, voi oikaisuvaatimuksen tehnyt hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Oikaisuvaatimukseen ja muutoksenhakuun sovelletaan, mitä siitä on voimassa olevassa kalastuslaissa ja hallintolaissa säädetty.

 

16 §

Sääntöjen muuttaminen

Kalatalousalueen sääntöjä voidaan muuttaa yleiskokouksen päätöksellä. Muutetut säännöt tulee esittää kalatalousviranomaisen vahvistettavaksi.

 

Mikäli kalatalousalueen rajat muutetaan tai alue purkautuu, päättää kalatalousalueen yleiskokous. miten omaisuus käytetään.

 

 

Nämä säännöt on hyväksytty kalatalousalueen yleiskokouksessa 07.02.2019

hartolan kalatalousalueen yhteystiedot

Toiminnanjohtaja:

Jouni Neuvonen, p.0400 497644

jouni.hartolankta(a)gmail.com

 

Hallitus

Hallituksen pj

Markku Tuukkanen

puh. 0447432240

sp. markku.tuukkanen@hartola.fi

 

Altti Heinonen

puh. 0447193067

sp. altti.p.heinonen@gmail.com

 

Markku Salminen

markku.salminen53(a)gmail.com

puh. 0400 327 423

 

Tero Hutri

hutri.tero(a)kotikone.fi

puh. 0400 853 705

 

Kai Virtanen

kai.virtanen(a)phnet.fi

puh. 040 350 4070

 

 

Heikki Oksanen

kirjakulma.heikki(a)gmail.com

puh. 0400 353367

 

Juhani Nieminen

juhani.nieminen(a)phnet.fi

puh. 0400557347

 

Antti Sippola

antti.m.sippola(a)gmail.com

puh. 0405380720

 

Jouni Peltonen

jouniepeltonen(a)gmail.com

puh. 0400842369

 

Linkit

 

Maa- ja Metsätalousministeriö

 

Maa- ja Metsätalousministeriö, kalastuslaki

 

Kalatalouden Keskusliitto

 

ELY-keskus

 

Ahven.net